politiekantoor en OCMW

#2016 #Plombières-Bleiberg #wedstrijdontwerpen

Aansluitend op het recent gebouwde gemeentehuis, pal in het dorpscentrum, zal een nieuwe vleugel worden gebouwd voor een nieuwe politie-antenne; ook zullen in de nieuwe vleugel de OCMW-diensten ondergebracht worden.

Het volume van het bestaande gemeentehuis en de gabarieten van de omringende herenhuizen werden als maat genomen voor de schaal van de uitbreiding. Ook de materiaalkeuze van de gebouwschil verwijst naar de direct omgevende gebouwen. Het nieuwe gebouw vormt aldus de logische schakel in het deels sluiten van de “pleinwanden”.

Grote aandacht ging uit naar een logische ruimtelijke scheiding tussen enerzijds OCMW en anderzijds politie; dit zijn van nature uit twee totaal verschillende diensten, met een andere benadering van hun “klanten”; ook zijn het twee diensten die elk een opdeling vergen in “veilige” en “publieke” zones. Dit maakte van het ontwerp een spannende oefening in balanceren tussen openheid en geslotenheid.

Het gebouw balanceert eveneens op de grens tussen het dichtbebouwde dorpscentrum aan de voorzijde en het open beschermde natuurgebied aan de achterzijde; tussen beiden ligt een groot niveauverschil dat mee bepalend is voor de afloop van de interne circulatie, diensttoegangen,..

Het wedstrijdontwerp werd niet weerhouden.

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven