Over ons

Slank, slagvaardig en beslagen

We vormen een smalle kern, waarin alle competenties van een architectenbureau duurzaam verankerd zijn:

  • Het idee, de creatie, het ontwerp
  • Het omzetten in de technische taal naar uitvoering toe: uitvoerings- en aanbestedingsdocumenten
  • Het omzetten naar het werk: werfopvolging en projectmanagement

Lean, mean and green:

We zijn gekneed uit duurzame grondstof, we zijn gegroeid uit een bezorgdheid om eindige energie en eindige materialen, we zijn getriggerd door de totale footprint. Tegelijk blijft de economische haalbaarheid steeds de toetssteen en sluitsteen, de reality check van elke visie. Daar waken we over.

A smart grid

We doen projectmatig beroep op de jarenlange ervaring en onveranderde loyaliteit van voormalige medewerkers; ze vormen het “smart grid” waarmee we een project aanpakken, tesamen met experten uit andere vakgebieden: inderdaad verzamelen we steeds per project de beste mensen.

Team

a-tract architecture in Hasselt focust zich op het ontwerpen van gebouwen. Met een klein en ‘agile’ team van 9 zeer gemotiveerde collega’s leggen we ons volledig toe op de detaillistische creatie van gebouwen. Dat is onze core business en daar zijn we het sterkst in. In functie van het project kiezen we de beste externe partners. Daardoor kunnen we snel schakelen, inspelen op de verwachtingen van de klant en zeer flexibel werken.

Bent u op zoek naar een architect om uw project te realiseren? Of wenst u de haalbaarheid van uw project te onderzoeken? Wij staan voor u klaar, binnen en buiten Limburg.

Sophie

Sophie Weygers

sophie@a-tract.be
Ruben

Ruben Opsteyn

ruben@a-tract.be

Chantal Goos

chantal@a-tract.be

Diane Deferme

diane@a-tract.be
Els

Els Leyssens

els@a-tract.be

Joram Van den Brande

joram@a-tract.be

Havva Konak

havva@a-tract.be

Anneleen Croonen

anneleen@a-tract.be

Ward Crabbé

Ward@a-tract.be

Circulair bouwen en materiaalonderzoek

Circulair bouwen, gebouwen als een grondstoffenbank, circulaire economie,.. het zijn nog maar recent opduikende “tags”,

er is – zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde- nog veel te leren, te ontdekken,te ontginnen, te experimenteren. Het is geen affe procedure, het is nog in proces; er worden nieuwe paden verkend en bewandeld en we weten nog niet waar we uitkomen; maar het is weg van de lineaire economie van take-make-dispose.

We doen in onze recente en zeer concrete projecten op een systematische wijze veel verkennend en ontwerpend onderzoek naar de mogelijkeheden van circulair bouwen ; we komen zowel struikelstenen tegen, als bruggen.

In ons onderzoek naar circulaire producten en toepassingen, blijven we twee constantes zien:

Vaak stoten we op producten die -op een fractie na- volledig in een circulaire economie passen, maar waarvan de producent zelf niet weet dat hij dit in handen heeft.

En nog vaker stoten we op producenten/leveranciers/dienstverleners die nog niet van circulair bouwen gehoord hebben, maar onmiddellijk en met grote honger mee willen in een concreet te bouwen verhaal.

Het gaat snel, en dat is te merken aan vier recente projecten die we in een looptijd van twee jaar hebben ontworpen/ontwikkeld/gebouwd: wat nog onmogelijk was in het eerste project, blijkt een evidentie geworden in het laatste. We tonen de evolutie en het veranderende denken graag. We zijn evenmin te beroerd om te tonen wat er niet gelukt is, en vooral: waarom niet; want slechts met zo een onvoorwaardelijke kennisspreiding kunnen er grote stappen gezet worden; een allesomvattend kader is er immers nog niet; we spreken dan ook niet van “voorbeeldgebouwen” maar van “leergeldgebouwen”.

Over circulair bouwen