Tweevoetjesweg Bilzen

Aan de Tweevoetjesweg in Bilzen zullen 20 nieuwbouwappartementen gebouwd worden op wandelafstand van het centrum.

Het project is gelegen op een sterk hellend terrein, een landschappelijke benadering is zonder meer het uitgangspunt.

De nieuwbouw wordt in een “L-vorm” ingeplant op de hoek van het plein en de Tweevoetjesweg. De “L-vorm” bestaat uit twee volumes die door middel van een passerel met elkaar zijn verbonden.
Het volume, gericht naar de pleinzijde, bestaat uit 4 bouwlagen, waarbij de 4e bouwlaag in setback ligt. Het volume aan Tweevoetjesweg bestaat uit 2 bovengrondse bouwlagen, bovenop de ondergrondse parking. De ondergrondse parking wordt doorgetrokken onder een deel van de tuinzone, en afgewerkt met een stevig groendak (opbouw pakket min. 1 m). Ook de hoger gelegen daken zijn groendaken. Op die manier wordt dankbaar gebruik gemaakt van het aanwezige reliëfverschil en wordt een kleinschalige overgang bekomen die zich aanpast aan de schaal van de omgeving. Tussen beide volumes door is vanaf Tweevoetjesweg een doorzicht naar de tuin / park. Het project bestaat uit doorzonappartementen die met de leefruimtes naar de voorzijde zijn gericht en de slaapkamers gericht naar de tuin.

Er wordt gekozen voor een representatieve architectuur op deze toch wel beeldbepalende hoek. Een sterke samenhang met het landschap en het groen wordt beoogt. Het reliëfverschil laat toe dat bebouwing en maaiveld in mekaar overvloeien. Het materiaalgebruik en de omgevingsaanleg spelen daar op in. Horizontale banden in de gevel lopen door in vb. een landschappelijke trappenpartij, groen loopt visueel door als gevelbekleding, glazen borstweringen versterken de beleving,…

De architectuur maakt een combinatie van volgende gevelmaterialen: een lichte gevelsteen, gladde zichtbeton, hout, zowel open als gesloten structuren, aluminium, staal en glas.

Voor de omgevingsaanleg wordt een ruimtelijke samenhang beoogt met het voorliggende toekomstige groene plein en aangrenzende parkgebied. Er wordt gestreefd naar een minimale oppervlakte verharding en maximaal groen. Het hellende niveau wordt mooi opgenomen in het geheel en heuveltjes geven diepte doorheen het hele landschapsproject waardoor het zicht vanuit het centrum van Bilzen een groen karakter krijgt.

 

Meer info: Vestio