bedrijfshal en kantoren P.

#2016 #Beringen #haalbaarheidsstudies

We ontwierpen voor een specialist in fijne materiaalbewerking de uitbreiding van zijn bestaande kantoren en bedrijfshal; deze zijn gelegen aan de drukke industrieweg, die een bepalende randvoorwaarde speelde bij het ontwerp.

Hoewel de opdrachtgever uiteindelijk een andere piste voor zijn dringende vraag vond, en het ontwerp uiteindelijk niet uitgevoerd werd, toont het de wijze waarop we zijn vraag een antwoord gaven in plan en volume.
Bepalend is de samenwerking geweest met de uitvoerder-aannemer; vanaf het allereerste begin is er met deze uitvoerder overleg gepleegd: hoe kan de bouwkost begrensd blijven ? hoe kan de goede werking van de bestaande bedrijfshal tijdens de werken gegarandeerd blijven ? hoe kan de werfinrichting op zulk een klein perceel langs een drukke baan georganiseerd worden.

Het volume van architectonisch beton, zwart staal (al dan niet geperforeerd) en glas, is meteen de ruimtelijke “vertaling” van de materialen die de opdrachtgever beroepsmatig bewerkt en verwerkt: steen, staal en glas; Ook de bestaande hal en kantoren worden deels met deze materialen bekleed; een helder en leesbaar ontwerp is het resultaat.

De aanwezigheid van de drukke industrieweg was een aanleiding om visibiliteit te geven aan de achtiviteiten; tegelijk noopte die tot het zoeken van een oplossing om een rustige verpozingsruimte te creëren; een groot deel van het dak is daarom ook als groene buitenruimte vormgegeven.

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven