Bedrijfsgebouw S.A.

#2015 #Leopoldsburg #haalbaarheidsstudies

Onze klant wenste een nieuwe bedrijfshal te bouwen voor de opslag en verdeling van zijn producten, met  een kantoorruimte voor een tiental medewerkers. 

Hij is zeer gevoelig  voor schoonheid; tegelijk zijn tijdslijnen en budgetten strikt aan te houden; 

We raadpleegden hierom in een zéér vroeg stadium diverse stakeholders (brandweer, de scheepvaart, overheden, afdeling wegen en verkeer,..) om elke oneffenheid in het vergunningsstraject uit te vlakken. 

We vormden hierom een bouwteam met de bouwondernemer,  waarbij we  in een interactief proces op een snelle manier een kosten-geoptimaliseerd plan ontwikkelden;  de producten, de bouwmethode en de knowhow van de bouwondernemer vormen de tools waarmee de eerste krijtlijnen werden getrokken. 

We gingen slim om met de sterktes en zwakte van de omgeving:   de kantoren plantten we aan de achterzijde in,  langsheen het idyllische jaagpad;  de opslaghal legden we vooraan, rechtstreeks aan de drukke steenweg.  

De kantoren gaven we met kamerbrede glasvlakken een grote openheid naar het met bomen omzoomde jaagpad ;  ze liggen op de verdieping en kijken in een rustgevend en verrassend perspectief uit op een flauwe bocht in het kanaal.  

De hal was als een zeer strak volume opgevat, met een zuivere, scherpe uitsnijding voor de loskades;   Voor de huid van de hal  verkenden we de mogelijkheden die  geprefabriceerd beton biedt : geprinte vlakken, geëtste tekeningen,  uitgeponste gaten, …, in nauw overleg met de producent van de betonnen wandpanelen.

Een doordachte inplanting in de hoogte zorgde voor een minimaal grondverzet,  een natuurlijke zuivering van afvalwaters door aanleg van rietvelden en grachten vermijdt dure rioleringstrajecten naar de straat, …  het zijn enkele voorbeelden in dit project waar ecologische oplossingen zinvol bijdragen tot de economische haalbaarheid.  

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven