‘t Dorpvelt

Deze nieuwbouw werd gerealiseerd op het terrein van de Fraters aan de Kleine Hemmen in Zonhoven, in opdracht van de vzw Christelijke Woon- en zorgcentra. Dit project is een uitbreiding van de bestaande vestiging aan de Engstegenseweg. Het programma omvat 68 kamers, een kortverblijf met 5 kamers en een dagcentrum met 15 plaatsen. Het nieuwe gebouw kent een ‘administratieve vleugel’ (hoofdinkom en dienstingang, administratie, kapel, dagcentrum, kortverblijf, kine,…) en een vleugel met vier verblijfsafdelingen, gericht naar de kastanjedreef. De cafetaria ligt centraal op het gelijkvloers.

Het gebouw zoekt maximaal een relatie met het groen in de omgeving en maakt maximaal gebruik van de oriëntatie (zuiden achteraan). De aanwezigheid van de bestaande kastanjedreef was een basis voor het gehele ontwerp; deze dreef werd geïntegreerd in de nieuwe parkaanleg;  en parallel aan de dreef werd doorheen het gebouw een nieuwe as gecreëerd.

Vanaf het begin werden zoveel mogelijk partijen betrokken in het ontwerpproces, zowel extern als intern. Aan de basis, met wekelijkse vergaderingen, stond een projectteam met de opdrachtgever, wij als architect en een studiebureau stabiliteit, technieken en duurzaamheid. Tijdens deze vergaderingen werden, afhankelijk van de fase van het proces, mensen uitgenodigd: intern personeel vb. specifiek ergo, kine, verpleegkundige, administratie, keuken, … maar ook extern de brandweer, het toegankelijkheidsbureau, … op regelmatige basis. Op die manier kon het projectteam  het ontwerp op punt stellen, niet alleen een ontwerp waar alle betrokken partijen achter staan, maar tevens een project dat economisch constant gescreend werd op economische haalbaarheid.

Er werd zeer veel aandacht besteed aan ecologische materialen en flexibiliteit.

Program

Elderly life care center with 68 rooms, 5 rooms for short stay and a day-care center

Location

Zonhoven, Belgium

Client

vzw CWZC

Phase

Built – 2010 *