Radisson Park Inn Hasselt

15 jaar na het transformeren van de twee torens in het stadscentrum van Hasselt (door Holistic Architecture), werd nu aan a-’tract architecture gevraagd om de renovatie op zich te nemen van een deel van de “tweetorenwijk”

In het ene torengebouw worden de bestaande kantoren vervangen door appartementen en hotelkamers voor de Radisson Park Inn keten. In totaal zullen 84 hotelkamers, inclusief lobby, horeca, vergaderzalen, dienstruimtes,…. voorzien worden over 6 verdiepingen, en nog eens een dozijn appartementen op 5 verdiepingen.

Een zeer intens ontwerpproces leidde al na één maand tot een vergunningsaanvraag (een eis van de opdrachtgever);  het vergunningstraject werd geëffend door een voorafgaand consulteren van brandweer, toegankelijkheidsbureau, EPB-specialisten,…  en werd dan ook tijdig verleend.

Tegelijk leidde een doordachte optimalisatie van de layout van de kamers tot een win-win-situatie voor opdrachtgever en de hoteluitbater: één verdieping kon gevrijwaard blijven voor een andere functie-invulling;  een studie naar prefabricatie van de badkamercellen leidde eveneens tot een win-winsituatie naar tijd en economie.

Voor een studie naar de juiste energetische benadering van de renovatie werd beroep gedaan op externe studiebureaus, die hygrothermische studies, dynamische simulaties, infraroodopnames,… verzorgden;  ook voor akoestiek (een aandachtspunt bij hotelkamers) werd beroep gedaan op specialisten.

Program

Renovation existing tower building – hotel, lobby, restaurant, apartments

Location

Hasselt, Belgium

Client

Group GL International

Phase

Built – 2017