MBS

We ontwikkelden voor de Group Machiels op de oude Kolenhaven van Beringen een CO2-neutrale bedrijvenzone.

In de productiehal van “Machiels Building Solutions” vindt de industriële productie van elementen van houtskeletbouw plaats. Deze bouwelementen vormen de substantiële onderdelen van passiefhuizen en lage energiewoningen.

We waren nauw betrokken bij de bouw van de productiehal en de ontwikkeling van het masterplan. Voorafgaand aan de bouwplannen analyseerden de productieflow en de assemblagelijnen nauw mee op zodat een optimalisatie mogelijk was. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het automatiseringsbedrijf IMA in Houthalen. Dit voorafgaand proces had een enorme weerslag op het ontwerp van de hal, die hierdoor hyperflexibel werd opgevat. De opdracht om een CO2-neutraal bedrijventerrein te ontwikkelen wensten we verregaander te ontwikkelen dan de huidige bestaande Vlaamse regelgeving hierover.

We gebruikten tools die niet enkel een ecologisch, maar evengoed een economisch voordeel bieden. We recycleden de bestaande kade-infrastructuur, upcycleden de bestaande zeecontainers tot kantoren en technische ruimtes en hielden de bestaande grondbalans in evenwicht.

Dit project is meer dan CO2-neutraal: het heeft ongeveer 6000 fotovoltaïsche panelen op het dak, drie windturbines en een geplande bio-WKK-centrale. Maar ook de ligging aan het dok van de oude kolenhaven (een trimodale haven) zorgt voor een ecologisch voordeel. Het vervoer van grondstoffen en eindproducten naar en van de productiehal kan op een alternatieve manier gebeuren. Verder besteedden we aandacht aan de gebruikte materialen. We becijferden de “embedded energy” van de materialen ten opzichte van een business-as-usual-ontwerp. Hierdoor realiseerden we een CO2-reductie van bouwmaterialen met een factor 4. We kozen voor low-impact materialen zoals hoogovencement i.p.v. portlandcement, gerecycleerde en recycleerbare materialen, hout en materialen met een lange levensduur (EPDM).

We werkten met een volledige houten opbouw van wanden en draagstructuur. Hierdoor ontstond er een sterke emotionele binding tussen de onderneming, een producent van houtskeletbouw onderdelen en het gebouw waar het is gehuisvest. We creëerden een aangename werksfeer voor de werknemers door de keuze voor noord gerichte daklichten en warme houten elementen.

We zorgden voor een hyperflexibele hal, een gebouw met grote overspanningen en grote vrije hoogtes. Bovendien is een eventuele omvorming zonder ingrepen perfect mogelijk. De indeling, loskaden en de aanleg is hierop voorzien. We hielden de kantoren en technische uitrustingen buiten de eigenlijke productiehal. Zo kunnen zowel de kantoren als de productiehal afzonderlijk uitgebreid of respectievelijk omgevormd worden.

Program

CO2 neutral production hall and offices

Location

Beringen, Belgium

Client

Laura Coal Belgium nv

Phase

Built – 2008 *