Lab2fab – TIKB

Lab2fab is een cleantech bedrijfsgebouw dat werd opgericht door GreenVille nv, ten behoeve van startende ondernemingen in de Cleantech Sector, en dit aansluitend bij de activiteiten die GreenVille uitoefent in het aanliggende oude mijngebouw.

a-tract architecture won samen met Houben NV de “Design & Build”-wedstrijd die er aan vooraf ging.

Het LAB2FAB-gebouw dient zich letterlijk tussen de hoofdzetel van de mijn en het bestaande TIKB-gebouw – beide historisch waardevolle gebouwen – in te voegen. Het overnemen van een architectuurtaal van het ene of het andere was in onze visie geen optie; eerder willen we een volume en verschijningsvorm creëren dat geen beiden geweld aandoet, een volume dat bindend wil zijn, zowel letterlijk, in de ruimtelijke zin, als symbolisch in de materialisatie; de zwart-verkoolde houten gevelplanken die de allesomvattende huid vormen van een hoekig, vrij amorf, eenvoudig volume, verwijzen naar de voormalige steenkoolwinning en de uiteindelijke ontstaansreden van de beide historische gebouwen.

Het gebouw diende, de visie van GreenVille indachtig, innovatief en pionierend te zijn op duurzaamheid. Behalve de inspanningen in doorgedreven isolatie, in hernieuwbare technieken, … is er grote aandacht besteed aan “veranderingsgericht bouwen”; het gebouw werd door OVAM in een optimalisatietraject gescreend worden als één van de pilootprojecten waarin het Industrieel-Flexibel-Demontabel bouwen in de praktijk geëvalueerd wordt; De levenscyclusanalyse van het materiaalgebruik verdiende om diezelfde reden zeer veel aandacht.

Qrios is gegroeid uit de vroegere mijnbouwschool van Houthalen (TIKB of “Technisch Instituut van het Kempisch bekken”) en verzorgt avondonderwijs. De nieuwe opleidingsruimtes zullen technische opleidingen huisvesten: carrosserie, lassen, koeltechnieken, … De gebouwen worden opgericht in een publiek-private samenwerking, waarbij a-tract architecture de “Design” en Houben NV de “Build” voor zijn rekening neemt

Het Q-rios-gebouw dient zich letterlijk tussen de hoofdzetel van de mijn en het bestaande TIKB-gebouw – beide historisch waardevolle gebouwen – in te voegen. Het gebouw vormt samen met het naastliggende “LAB2FAB” één volume, in dezelfde look and feel en met een zelfde volumewerking Het nieuwe volume is bindend, zowel letterlijk, in de ruimtelijke zin, als symbolisch in de materialisatie; de zwart-verkoolde houten gevelplanken die de allesomvattende huid vormen van een hoekig, vrij amorf, eenvoudig volume, verwijzen naar de voormalige steenkoolwinning en de uiteindelijke ontstaansreden van de beide historische gebouwen.

Program

cleantech industrial building and training centre

Location

Houthalen-Helchteren, Belgium

Client

Greenville, Gemeentebestuur Houthalen

Phase

Built –  2018