BMW Van Osch

De opdracht was om de huidige BMW showroom groter, meer hedendaags én beter zichtbaar te maken vanop de gewestweg; daarbij moest voldaan worden aan de standaards van de BMW groep in Duitsland.

De showroom wordt gecombineerd met enkele bijbehorende functies zoals ontvangstbalie, loungeruimte, koffiehoek, shop en verkoophoek; deze functies worden over de drie verdiepingen verdeeld. Bijkomend wordt de combinatie gemaakt met de bestaande showroom.

De keuze om langs de gewestweg in de hoogte te bouwen, leek evident gezien er slechts een smalle strook rest die nog vrij is tot aan de bouwlijn. Gezien het belang om visueel aanwezig te zijn, alsook op vraag van de stad Hasselt om in de hoogte te bouwen, is dit mooi meegenomen. Het nieuwe showroom volume van BMW zal in de hoogte tot drie bouwlagen hoog gaan. Vanop de ring van Hasselt is het belangrijk dat elk merk, zowel BMW als MINI, afzonderlijk naar voor komt met elk hun typische architectuurkenmerken en kleur.

De keuze om langs de gewestweg in de hoogte te bouwen, leek evident gezien er slechts een smalle strook rest die nog vrij is tot aan de bouwlijn. Gezien het belang om visueel aanwezig te zijn, alsook op vraag van de stad Hasselt om in de hoogte te bouwen, is dit mooi meegenomen. Het nieuwe showroom volume van BMW zal in de hoogte tot drie bouwlagen hoog gaan. Vanop de ring van Hasselt is het belangrijk dat elk merk, zowel BMW als MINI, afzonderlijk naar voor komt met elk hun typische architectuurkenmerken en kleur.

De optimalisatie/efficiëntie tussen BMW en MINI: beide merken treden afzonderlijk op de voorgrond, terwijl de achterliggende functionele organisatie werd geoptimaliseerd: door het verbinden van beide werkhallen ontstaat een enorme flexibiliteit die ten goede komt aan verschillende vlakken : een betere werkverdeling, controle op het werk, interne bereikbaarheid, communicatie, ea.

Gezien de beperkte grondoppervlakte werd er geopteerd om een parkeerdek te bouwen over de bestaande Mini garage. Op deze open structuur werden er zo 59 parkeerplaatsen gecreëerd voor nieuwe wagens en personeel.

De materialen werden nauwkeurig geselecteerd op basis van kwaliteit, duurzaamheid en kostprijs. Dit zowel voor het interieur als voor het exterieur als voor de technieken. Door onder andere deze maatregelen, kan de showroom een gold level halen volgens de interne BMW-standaarden.

De visuele aanwezigheid op de ring van Hasselt wordt gemaximaliseerd door de breedte van het perceel maximaal te gebruiken en door in de hoogte te bouwen. De volledige voorgevel werd in glas opgetrokken, met inachtname van de noodzakelijke zonwering. door de integratie van een vide tussen bestaand en nieuw ontstaat ruimtelijkheid en licht binnen de showroom.

Door gebruik te maken van een skelet van dragende kolommen en gevel-tot-gevel overspanningen als rigide draagstructuur, kan de toonzaal voldoen aan de wisselende behoeften en evoluerende BMW eisen.

Program

Expansion garage and showroom BMW

Location

Hasselt, Belgium

Client

Van Osch

Phase

Built – 2014 *