Bastijns

De terreinen van bouwbedrijf Bastijns te Halen (verkoop bouwmaterialen, toonzaal, betoncentrale), gelegen op de hoek van Stadsbeemd en Singellaan, hebben een nieuwe eigenaar. De bedrijfsgebouwen zijn momenteel nog aanwezig. Het terrein is grotendeels verhard.

De site Bastijns, een voormalige betoncentrale en handel in bouwmaterialen in Halen, is gesitueerd aan de rand van bedrijventerrein Stadsbeemd, aansluitend op het centrum van Halen. Het terrein is gelegen binnen een BPA en is grotendeels bestemd is als KMO-zone. De voorschriften van het BPA zijn echter zeer gedetailleerd en achterhaald. Met het oog op een haalbaar plan met minder bebouwde en verharde oppervlakte en rekening houdend met perceelsgrenzen, onderzoeken we daarom meerdere ontwikkelingsscenario’s in afwijking van het BPA. Gezien de interessante ligging tussen bedrijventerrein en centrum prefereren we samen met de eigenaar een ontwikkeling tot gemengde woon-werkzone, met een beperktere bebouwde oppervlakte ten voordele van groen en water.

Om de haalbaarheid van deze wijziging van het BPA te toetsen wordt Sweco mee ingeschakeld: er wordt een screening gedaan van de site en haar ruimere omgeving, zowel op ruimtelijk vlak als op vlak van mobiliteit. De wensen worden getoetst aan de diverse beleidsinstrumenten en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het masterplan wordt aangepast aan deze bevindingen. Deze studie vormt de basis voor de gesprekken met de lokale en hogere overheid maar ook met mogelijke partners en andere eigenaars / gebruikers in de omgeving.

Program

Transformation of a former business park to mixed living-working development

Location

Halen, Belgium

Client

aef construct

Phase

Study phase