Slank, slagvaardig en beslagen

We vormen een smalle kern, waarin alle competenties van een architectenbureau duurzaam verankerd zijn:

  • De idee, de creatie, het ontwerp
  • Het omzetten in de technische taal naar uitvoering toe: uitvoerings- en aanbestedingsdocumenten
  • Het omzetten naar het werk: werfopvolging en projectmanagement

Lean, mean and green:

We zijn gekneed uit duurzame grondstof, we zijn gegroeid uit een bezorgdheid om eindige energie en eindige materialen, we zijn getriggerd door de totale footprint. Tegelijk blijft de economische haalbaarheid steeds de toetssteen en sluitsteen, de reality check van elke visie. Daar waken we over.

A smart grid

We doen projectmatig beroep op de jarenlange ervaring en onveranderde loyaliteit van voormalige medewerkers; ze vormen het “smart grid” waarmee we een project aanpakken, tesamen met experten uit andere vakgebieden: inderdaad verzamelen we steeds per project de beste mensen.


Didier De Reze

Sophie Weygers

Kris Blykers

Diane Deferme

Ruben Opsteyn

Chantal Goos

Els Leyssens

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven