Circulair bouwen en materiaalonderzoek

Circulair bouwen, gebouwen als een grondstoffenbank, circulaire economie,.. het zijn nog maar recent opduikende “tags”,

er is – zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde- nog veel te leren, te ontdekken,te ontginnen, te experimenteren. Het is geen affe procedure, het is nog in proces; er worden nieuwe paden verkend en bewandeld en we weten nog niet waar we uitkomen; maar het is weg van de lineaire economie van take-make-dispose.

We doen in onze recente en zeer concrete projecten op een systematische wijze veel verkennend en ontwerpend onderzoek naar de mogelijkeheden van circulair bouwen ; we komen zowel struikelstenen tegen, als bruggen.

In ons onderzoek naar circulaire producten en toepassingen, blijven we twee constantes zien:

Vaak stoten we op producten die -op een fractie na- volledig in een circulaire economie passen, maar waarvan de producent zelf niet weet dat hij dit in handen heeft.

En nog vaker stoten we op producenten/leveranciers/dienstverleners die nog niet van circulair bouwen gehoord hebben, maar onmiddellijk en met grote honger mee willen in een concreet te bouwen verhaal.

Het gaat snel, en dat is te merken aan vier recente projecten die we in een looptijd van twee jaar hebben ontworpen/ontwikkeld/gebouwd: wat nog onmogelijk was in het eerste project, blijkt een evidentie geworden in het laatste. We tonen de evolutie en het veranderende denken graag. We zijn evenmin te beroerd om te tonen wat er niet gelukt is, en vooral: waarom niet; want slechts met zo een onvoorwaardelijke kennisspreiding kunnen er grote stappen gezet worden; een allesomvattend kader is er immers nog niet; we spreken dan ook niet van "voorbeeldgebouwen" maar van "leergeldgebouwen".

Materiaalonderzoek

Cataract
Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven