24 april 2018

Nieuwe oefenhal voor brandweerschool PLOT in Zwartberg


Er komt een nieuwe multifunctionele oefenhal op de terreinen van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training), vlakbij de huidige brandweerschool in Zwartberg. Dat gebouw kost 1,6 miljoen euro, die de provincie bijna compleet zelf neerlegt. De hal zal gebruikt worden voor de trainingen van veiligheids- en hulpverleningsdiensten.

“De werken starten nog dit najaar”, zegt gedeputeerde voor Veiligheid en PLOT Ludwig Vandenhove. “Dit is een nieuwe stap in de uitbouw van de infrastructuur van het PLOT die bijdraagt aan een veilig en duurzaam Limburg. Het ontwerp van A-tract Architecture uit Hasselt is een markant gebouw dat met zijn grote, hellende dak mooi inspeelt op de oude mijntaluds in de omgeving. De zwarte planken van verkoold hout verwijzen naar het steenkoolverleden van deze site. Bijzonder daarbij is dat het een duurzaam gebouw wordt met een beperkte ecologische voetafdruk. Hoewel de techniek van circulair bouwen, die draait om het slim gebruik van bouwmaterialen, nog in de kinderschoenen staat, willen we als provincie toch het goede voorbeeld geven. Alle gebruikte bouwmaterialen kunnen later, in een gesloten kringloop hergebruikt worden op een manier die veel verder reikt dan de klassieke duurzaamheidsprincipes.”

“Bovendien is de oefenhal broodnodig omdat de ruimtes die we nu over de hele provincie gebruiken in verschillende verlaten legerkwartieren, in verval beginnen te geraken of herbestemd worden”, zegt PLOT-directeur Jacky Vastmans. “Daarom zoeken we naar structurele oplossingen en die hebben we op dit terrein, dat al eigendom van de provincie is, gevonden.”

Bron: HBVL.be

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven