27 november 2015

Mijnsite wordt woon- en wandelpark


De vroegere mijnsite in het centrum van Houthalen wordt een woon- en wandelpark van 20 hectare. Tussen het Nieuw administratief centrum (Nac) en het mijngebouw komt de nieuwe wijk Mijnpark, met 243 woningen, appartementen en gebouwen voor innovatieve bedrijven. In het project is ook een fuifbunker en een nieuwe parochiezaal voorzien. Tegen 2024 zal alles klaar zijn.

Bij de ontwikkeling van het Nac stonden op de plannen ronde woontorens in de achtertuin getekend. Die komen er niet, maar op de site zullen wel 243 appartementen en woningen worden gebouwd in fases van 25 à 40 per jaar. Architecten zijn a-tract architecture en Bogdan&Van Broeck. Veel van deze mensen hebben ook gewerkt aan het Nac, ze waren vroeger in dienst bij het intussen failliete Holistic Architecture.

Budget
"Eerst gaan we het park aanleggen", zeggen burgemeester Alain Yzermans (sp.a) en schepen Jef Verpoorten (CD&V). "We hebben voor dit project een constructie opgezet met privébedrijven. Wij blijven eigenaar van de grond tot het bouwconsortium (Cordeel, Kumpen, Houben) klaar is. Telkens zij naar de notaris trekken om een appartement te verkopen, gaan wij mee voor onze grond. Voor het hele project zullen we 3,6 miljoen euro ontvangen. We moeten wel het openbaar domein, de wegen en het park aanleggen. Dat zal 1,2 miljoen euro kosten, we houden dus aan die hele operatie geld over. Het budget voor de fuifbunker en het parochiehuis zit hier niet in, maar dat hebben we al voorzien."

De plannen zijn in elk geval zeer ambitieus. De gebouwen moeten duurzaam en betaalbaar zijn, er is ook ruimte voor nieuwe woonvormen waarbij mensen ruimtes delen. Daarvoor werkt de gemeente samen met de vzw Samenhuizen. Tussen het Mijnpark en de Stationsstraat komt een nieuwe weg. Ook aan de overkant van de Pastorijstraat verandert er van alles. De tuin en de omgeving van de pastorie wordt een park dat voor iedereen toegankelijk is. Zo wordt een groene verbinding gemaakt tussen het bestaande winkelcentrum en het nieuwe mijnpark. De parochiezaal gaat tegen de vlakte, maar pas nadat er een nieuwe is gebouwd. De jongeren krijgen een fuifbunker onder het nieuwe atelier van het TIKB. De oude TIKB-gebouwen blijven, want die zijn van architect Isia Isgour en dus beschermd. "We hebben ook met TIKB een overeenkomst."

Aan het oude mijngebouw komen nieuwe hallen voor bedrijven die bezig zijn met propere technologie. "We mikken op zo'n 15 bedrijven", zegt Yzermans.

"In 2016 starten we met de aanvraag van vergunningen. De groenvoorzieningen gaan we vanaf 2017 aanleggen, het Limburgplein dat het Nac verbindt met Greenville is voor 2018." Voor 2019 moeten de bedrijfsgebouwen er ook al staan. De eerste flats zijn voor 2020.

Bekijk het artikel

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven