Toyota motor Europe

#2015 #Zaventem #projecten

In een besloten wedstrijd koos Toyota Motor Europe a’tract architecture als ontwerper van zijn nieuwe uitbreiding op de hoofdsite in Zaventem, met Technum-Tractebel als partner voor stabiliteit en technieken. Het nieuwe gebouw zal de kantoren herbergen van een honderdtal medewerkers van de style en design-afdelingen, alsook het datacenter, de labo’s, de ateliers van de prototype-modellers; een representatieve ontvangstruimte voor het voltallige personeel en voor buitenlandse delegaties is op de dakverdieping gepland. Behalve de nieuwe uitbreiding verzorgen we ook de herinrichting van een kleiner deel van de bestaande kantoren.

De vraagstelling van Toyota was zeer complex, met een verscheiden programma én een groot aantal bepalende randvoorwaarden: de hoogtebeperking omwille van de aanvliegroutes naar de nabijgelegen luchthaven, de parkeerproblematiek ten gevolge van het personeelsstijging, de verschillende interne niveaus van beveiliging, de waterhuishouding, de verplichte continuïteit van de activiteiten tijdens de uitvoering, het gewenste duurzaamheidslabel, …

Het duidelijk leesbaar en logisch volumetrisch antwoord op deze zeer complexe vraagstelling werd tijdens een continu overlegproces met de opdrachtgever en haar moedervestiging verfijnd. We kozen voor een hyperflexibele structuur met vrije vloer- en dakoverspanningen van 24 meter, voor een multifunctioneel gebruik van het platte dak, voor een werkplekorganisatie volgens de Japanse gevoeligheden.

De opgelegde timing werd gerespecteerd; tussen toewijzing van de opdracht en het indienen van de bouwaanvraag verliepen minder dan drie maanden van intense analyse, raadplegen van stakeholders, consulteren van experten,…

De werken starten in november 2015 en zullen een jaar later afgerond zijn. budgetten en gedetailleerde plannen/3D-beelden vallen voorlopig onder discretie-verzoek.

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven