web_IMG_3730.jpg
 

renovatie kantoorgebouw CM & OKRA

#2016 #Dilbeek

Een bestaand kantoorgebouw annex feestzaal wordt omgevormd tot een kantoorruimte voor twee verschillende organisaties; 

We maakten in een voorafgaand traject een grondige conditiemeting van het gebouw, op vlak van technieken en bouwmaterialen.  Het liet ons toe om de oorzaken te achterhalen van een aantal gebreken en om heel gericht een aantal ingrepen voor te stellen. 

Het budget is gelimiteerd én er is een grote bezorgdheid om lopende energie-kosten.

De eerste stap in het bemeesteren van het budget, is het laten delen van de functies die de twee organisaties gemeenschappelijk  kunnen gebruiken:  vergaderzaal, kitchenette, refter, toiletten.   Hierdoor kunnen we de gevraagde footprint verkleinen en dus op bouwkost besparen. 

De tweede stap is het slim wijzigen van de bestaande layout:  door het verplaatsen van de ingang kan de oppervlakte van de bestaande circulatie drie keer kleiner worden en ontstaat  als vanzelf plaats voor twee extra gespreksruimtes;  opnieuw krijgen we een kleinere footprint , opnieuw wordt bespaard.

De ruimte onder het dak wordt ingericht als satelliet-werkplaatsen:  werknemers kunnen er voor kiezen om op deze flexplek te komen werken in plaats van door te rijden omheen de Brusselse Ring tot aan de hoofdzetel.

Door het louter anders organiseren van de bestaande  parkeervakken op het terrein, creëren we een vijf meter brede groene “voortuinstrook” aan de gevel,  in de plaats van een verharde vlakte:  de werkplekken kijken voortaan uit op deze groene buffer;  het contrast met de vorige werksituatie elders in het gebouw is groot.

In de nieuw gecreëerde  “voortuinstrook” wordt het regenwater dat van de ganse parkeervlakte afstroomt, opgevangen en geïnfiltreerd. Ook het hemelwater van daken wordt voortaan afzonderlijk opgevangen en herbruikt.

Om de energiekost te verminderen, vervangen we op logische plaatsen het bestaande schrijnwerk door nieuw schrijnwerk  met driedubbel glas;  daken krijgen een dakisolatie volgens passiefnormen;  vloeren worden opgehoogd met vloerisolatie en met een nieuwe vloerafwerking;  op de nieuwe ventilatie-eenheid wordt  warmte teruggewonnen.   Aan de nieuw gecreëerde “voortuin” voorzien we een “pergola” om oververhitting te vermijden. 

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven