Radisson Park Inn

#2016 #Hasselt #projecten

15 jaar na het transformeren van de twee torens in het stadscentrum van Hasselt (door Holistic Architecture), werd nu aan a’tract architecture gevraagd om de renovatie op zich te nemen van een deel van de “tweetorenwijk” :  In het éne torengebouw worden de bestaande kantoren vervangen door appartementen en hotelkamers voor de Radisson Park Inn keten.  In totaal zullen 84 hotelkamers, inclusief lobby, horeca, vergaderzalen, dienstruimtes,…. voorzien worden over 6 verdiepingen, en nog eens een dozijn appartementen op 5 verdiepingen.

Een zeer intens ontwerpproces leidde al na één maand tot een vergunningsaanvraag (een eis van de opdrachtgever);  het vergunningstraject werd geëffend door een voorafgaand consulteren van brandweer, toegankelijkheidsbureau, EPB-specialisten,...  en werd dan ook tijdig verleend.

Tegelijk leidde een doordachte optimalisatie van de layout van de kamers tot een win-win-situatie voor opdrachtgever en de hoteluitbater: één verdieping kon gevrijwaard blijven voor een andere functie-invulling;  een studie naar prefabricatie van de badkamercellen leidde eveneens tot een win-winsituatie naar tijd en economie.

Voor een studie naar de juiste energetische benadering van de renovatie werd beroep gedaan op externe studiebureaus, die hygrothermische studies, dynamische simulaties, infraroodopnames,… verzorgden;  ook voor akoestiek (een aandachtspunt bij hotelkamers) werd beroep gedaan op specialisten.

De werf belooft zeer intens te worden, waarbij de uitvoeringstermijn, de binnenstedelijke problematiek van werfinrichting, de verticale werftransporten,… zeer bepalend zullen blijken voor het welslagen.

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven