Golf Clubhouse

#2016 #Froidchapelle #projecten

In het zeer mooie landschappelijke natuurgebied  van “Les Lacs de l’ Eau d’ Heure”, legt de Waalse BLOSO een 9 holes golfterrein aan voor het grote publiek.  Terwijl DIGA de aanleg van het golfterrein op zich neemt, werd a’tract architecture gevraagd het clubhouse te ontwerpen;  onze gevoeligheid voor een respectvolle relatie met het landschap, onze expertise met hout-bouw en onze ecologische visie op het geheel waren een paar van de argumenten.

Een zeer intens ontwerpproces, met opdrachtgever, golfclub, landschapsarchitect als partners leidde al na één maand tot een vergunningsaanvraag (een eis van de opdrachtgever die afhankelijk is van subsidies);  het vergunningstraject werd geëffend door een voorafgaand consulteren van het Waalse gewest betreffende de inplanting, de materiaalkeuze, de toegankelijkheid, het energieverhaal. 

Er werd een bouwteam gevormd, waarbij het samenbrengen van onze eigen expertise en deze van de uitvoerder, leidde tot het vastklikken van de bouwprijs en bouwmethodiek, na onderzoek van verschillende variantes ;  het overgrote deel van de structurele elementen zal geprefabriceerd worden in de schrijnwerkerij:  gelamelleerde kolommen en balken, kruiselings verlijmde wandpanelen en dakpanelen , raam- en deurgehelen,…

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven