Basisschool

#2016 #Hombourg #wedstrijdontwerpen

Aan de rand van het dorpscentrum zal een nieuwe basisschool worden gebouwd; de ligging van de huidige school -aan een drukke, onveilige steenweg- wordt ingeruild voor een kalme en landschappelijk zeer waardevolle omgeving.

De school van Hombourg (een buurgemeente van Voeren) hebben we opgevat als een “brede school”, waarbij de binnenspeelplaats/refter tegelijk dienst kan doen als de zaal voor het nog steeds zeer levendige verenigingsleven van het dorp. Deze opvatting leidde tot een tweedeling van het gebouw in een laag deel (zaal) en een hoog deel (klassen-volume) van drie bouwlagen. Het geheel werd ingeplant op het hoogste hoekpunt van het bouwperceel, zo wordt maximaal geprofiteerd van de weidse zichten; zo blijft ook een groot deel van het bouwterrein vrij en onbebouwd om het te laten gebruiken door het dorp zelf.

Door de compacte vorm van het klassen-volume, door de detailstudie van glasoppervlaktes en van de technische uitrustingen, door het inbrengen van veel thermische massa, …werd een energetisch zeer performant gebouw bekomen; een passiefhuis-standaard werd in optie aangeboden.

Veel aandacht ging naar een gezonde en inspirerende leefomgeving; materiaal- en kleurkeuzes werden afgetoetst aan akoestische eigenschappen, schadelijke emissies, ….

Budgetbeheersing was een zeer belangrijk criterium, niet enkel in bouwfase, maar ook in onderhoudsfase en gebruiksfase; daarom werden zeer robuuste materialen voorgesteld en gemakkelijk reinigbare oppervlakte-afwerkingen.

Het wedstrijdontwerp werd na een lange procedure niet weerhouden.

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven