Student-bike-tower: Splash

#2012 #Hasselt Embedded energy, zwembad, CO-2 Neutraal, materiaalkringloop

Het TACO2 plan van de provincie Limburg stelt dat de provincie tegen 2020 CO2-neutraal wil zijn. Dit is een zeer ambitieuze uitdaging, die een gezicht kan krijgen in de “student-bike-tower”.

ontworpen ten tijde van holistic architecture 50|5

De stad Hasselt schreef in 2013 een wedstrijd uit voor de ontwikkeling van de nieuwe zwembadsite. Vraag van het stadsbestuur omvatte de bouw van een nieuw overdekt zwembad, een studententoren en een link met het uitgebreid scholencomplex in deze buurt. We werkten als architect mee in één van de bouwteams dat een wedstrijdontwerp indiende. Dit team zag in deze zwembadsite een sterke signaalfunctie, als symbool van de TACO2. De geest van het masterplan voor deze site maakte dit mogelijk en zelfs gewenst. Het Masterplan, waar onderwijs de hoofdfunctie is, leert dat de zwembadsite zich uitstekend leent voor studentenhuisvesting. Dit zowel op programmatorisch als op verkeerstechnisch vlak. Zulke dankbare plaatsen zijn te maximaliseren.

In Nederland is CO2-neutraliteit een ‘battle’ die op stedelijk niveau gevoerd wordt. Door de creatie van een verdichting van de stad kan een verlaging van CO2-uitstoot gerealiseerd worden en misschien zelfs geneutraliseerd. Door de concentratie van een groot aantal woningen, werkgelegenheid en voorzieningen in een kleiner gebied, blijft de groei van de automobiliteit beperkt en worden files tegengegaan. De nabijheid van veel verschillende functies in de stad is bevorderlijk voor het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Ook ontstaan er mogelijkheden voor duurzaam energiegebruik.

Hoogbouw is niet altijd de beste manier om te verdichten. Bij toenemende hoogte moeten torens wegens de belemmeringshoek steeds verder uit elkaar worden gezet. Hierdoor rendeert het stapelen steeds minder. Dat is op de zwembadsite geen probleem, doordat de hoogbouw er ingekapseld is tussen brede lanen en de open ruimte omheen het zwembad. Bovendien is de situering aan de snijding tussen een belangrijke uitgangsweg en de Singel een dankbare plaats. Het bouwteam koos daarom resoluut voor een studententoren als huisvesting naast het nieuwe zwembad.

act # efficiency

We maximaliseerden het ecologisch aspect in de toren en realiseerden in het ontwerp een minimalisatie van energiegebruik. De gevels aan de oost- en zuidzijde capteren de zon, via zonnepanelen. Ze oogsten stroom en warmte uit de zon. Dit is...

Lees meer

We maximaliseerden het ecologisch aspect in de toren en realiseerden in het ontwerp een minimalisatie van energiegebruik. De gevels aan de oost- en zuidzijde capteren de zon, via zonnepanelen. Ze oogsten stroom en warmte uit de zon. Dit is voldoende voor de eigen stroom- en warmwatervoorziening. De groengetinte zonnepanelen zijn duidelijk geïntegreerd in het gevelconcept en creëren een meerwaarde. Door gebruik te maken van de zwembadkuip wordt, samen met het BEO-veld, een ondergrondse buffer gecreëerd. Het door de zon opgewarmde water wordt er gestockeerd om de koude seizoenen te overbruggen. Dit leidt tot een geraamd energieverbruik van één pintje per week per student.

act # environment

Het ontwerp voorzag materiaalkringlopen. Grondstoffen zijn waardevol en steeds moeizamer, kostelijker en energie-intensiever te ontginnen. De gekozen materialen zijn geselecteerd op hun grondstoffenherkomst en op hun recycleerbaarheid....

Lees meer

Het ontwerp voorzag materiaalkringlopen. Grondstoffen zijn waardevol en steeds moeizamer, kostelijker en energie-intensiever te ontginnen. De gekozen materialen zijn geselecteerd op hun grondstoffenherkomst en op hun recycleerbaarheid. Daarnaast kozen we voor “embedded energy” van materialen. Materialen vragen tijdens hun productieproces energie en dus ook CO2. Cementproductie is verantwoordelijk voor 5% van de mondiale CO2-uitstoot. De geselecteerde materialen zijn gekozen op hun energie-inhoud “embodied CO2”.

attractive

De nieuwe studentoren is opgevat als een nieuwe landmark voor de stad Hasselt. Hasselt profileert zich expliciet als studentenstad. Deze toren zet deze claim kracht bij. De bouw van het zwembad staat al lang op de planningslijst van het...

Lees meer

De nieuwe studentoren is opgevat als een nieuwe landmark voor de stad Hasselt. Hasselt profileert zich expliciet als studentenstad. Deze toren zet deze claim kracht bij. De bouw van het zwembad staat al lang op de planningslijst van het stadsbestuur en werd meermaals vooruitgeschoven. De verwachtingen van de Hasselaren zijn dan ook hoog gespannen. De lat lag hoog, maar de uiteindelijke architectuur van ons ontwerp zou de verwachtingen zeker hebben kunnen inlassen.

act # evolution

Door het gebruik van multifunctionaliteit en flexibiliteit (IFD-bouwen) garanderen we een lange levensduur en vermijden hierdoor vroegtijdige verbouwingen en nutteloos verbruik van energie en grondstoffen. Bovendien kozen we voor flexibiliteit...

Lees meer

Door het gebruik van multifunctionaliteit en flexibiliteit (IFD-bouwen) garanderen we een lange levensduur en vermijden hierdoor vroegtijdige verbouwingen en nutteloos verbruik van energie en grondstoffen. Bovendien kozen we voor flexibiliteit door het gebruik van een drager-inbouwgedachte. Het skelet is rigide, een garantie voor een zeer lange houdbaarheid. De invulling is er licht.

 

 

 

 

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven