KIDS Hasselt

#2016 #Hasselt #projecten #geothermie #materialen #energie #resultaatsverbintenis #budget #VIPA

We ontwierpen een passieve nieuwbouw die naadloos aansloot bij de bestaande infrastructuur, rekening houdend met de landschappelijke omgeving. De inpassing en uitbreiding transformeert de gehele site.

ontworpen ten tijde van holistic architecture 50|5

We ontwierpen passieve vernieuwbouw in een landschappelijke vormgeving die aansluit op de bestaande bebouwingen, ontsluitingen en wegenissen. De inpassing en uitbreiding van de gebouwen transformeert de gehele site. We combineerden het internaat en het semi-internaat met een nieuw inkomgebouw. Deze entree begeleidt de diverse gebruikers en geeft ruimte aan een crèche voor doven en slechthorenden. We voorzagen tevens enkele administratieve en audio gerelateerde functies.

De nieuwbouw behelst drie vrijstaande entiteiten: Joker, Echo en Pendel. In verschillende deelfases garanderen we de continuïteit van de werking en bekomen we een zachte landschappelijke integratie. Het voorgebied en de parking krijgen een opwaardering.

act # efficiency

a-tract architecture opteerde voor een passiefbouw. Al reeds in het voorontwerp calculeerden we alle kosten. Ondanks de diverse wijzigingen in het programma en de gevraagde aanpassingen wordt het bouwbudget gerespecteerd.

act # environment

We klimatiseren het gebouw met een warmtepomp en bodemwarmtewisselaars. De massa van de constructie benutten we optimaal om dalen en pieken in de warmte- en koelbehoefte af te vlakken. Het houtskelet gebruikten we als lichtere constructie in de...

Lees meer

We klimatiseren het gebouw met een warmtepomp en bodemwarmtewisselaars. De massa van de constructie benutten we optimaal om dalen en pieken in de warmte- en koelbehoefte af te vlakken. Het houtskelet gebruikten we als lichtere constructie in de tijdelijke bezettingen waardoor het gebouw maximaal uitgerust is in verhouding met het gebruiksprofiel.

attractive

De Kids hebben nood aan zeer diverse ruimtes die moduleerbaar moeten zijn. Een totaalinpassing van alle mogelijke functies was het uitgangspunt. De campus onderging over de jaren heen reeds enkele kleinschalige aanpassingen. Dit keer wilde de...

Lees meer

De Kids hebben nood aan zeer diverse ruimtes die moduleerbaar moeten zijn. Een totaalinpassing van alle mogelijke functies was het uitgangspunt. De campus onderging over de jaren heen reeds enkele kleinschalige aanpassingen. Dit keer wilde de opdrachtgever een aanpassing krijgen die structureel werd aangepakt en de de gebruikers centraal stelden. Het internaat, semi-internaat en de scholencampus kennen een intensief, maar gemengd gebruik. In onze ontwerpen voorzagen we zachte binnen- en buitenruimtes die de eigenheid van de deelgroepen waarborgen. We stelden de behoeften naar huislijkheid, identiteit en geborgenheid van elke gebruiker centraal. We zorgden voor een zachte sfeer door te werken met groen hellingen en veel hout.

act # evolution

We bekwamen een grote flexibiliteit door te ontwerpen volgens de IFD-principes (Industrieel, Flexibel en Demontabel). Enerzijds kozen we voor een rigide "drager" van gevelkolommen en overspanningen zonder bijkomende balken en kolommen....

Lees meer

We bekwamen een grote flexibiliteit door te ontwerpen volgens de IFD-principes (Industrieel, Flexibel en Demontabel). Enerzijds kozen we voor een rigide "drager" van gevelkolommen en overspanningen zonder bijkomende balken en kolommen. Anderzijds werkten we met verplaatsbare binnenwanden. Het gebouw is klaar voor eventuele functiewijzigingen, programmawijzigingen of nieuwe werkconcepten.

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven