Julianus project

#2005 #Tongeren #projecten #binnenstedelijk #renovatie #restauratie

In dit binnenstedelijk winkel-woon-project Julianus gaan oud en nieuw feilloos samen.

ontworpen ten tijde van holistic architecture 50|5

In Tongeren kan je niet om het rijke verleden heen. De stad heeft heel wat in haar mars. Van Romeinse restanten tot meer recente historische gebouwen. In dit binnenstedelijk winkel-woon-project Julianus gaan oud en nieuw feilloos samen.

Voor de eerste schetsen op papier stonden, onderzochten we de passantenstromen, economische potenties en visibiliteit van de site. Op basis van deze resultaten creëerden we een nieuwe winkelwandelroute tussen de Maastrichterstraat en de Leopoldwal.

We kneedden het programma door veel overleg met stakeholders. De stad Tongeren, monumentenzorg, de organisatoren van de antiekmarkt, .... De ondergrondse parking werd zodanig ruimtelijk ontworpen dat de zondagse antiekmarkt er kan plaatsvinden indien de weersomstandigheden dit zouden vragen. De historische hospitaalkapel toverden we om tot een unieke horecazaak met zichtbare restanten van de oude kapel.

Een complex programma in een complexe binnenstedelijke omgeving vertaalde zich in een geslaagde combinatie van wonen, werken en winkelen. En dat in een unieke stedelijke historisch decor.

act # efficiency

Dankzij het goede beheer van het bouwbudget creëerden we commerciële functies die diverse invullingen onmiddellijk mogelijk maakte.

act # environment

We ontworpen een multifunctionele ondergrondse parking zodat er verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo denken we in eerste instantie aan de zondagse antiekmarkt. Eén van de belangrijkste items van een duurzaam gebouw blijft...

Lees meer

We ontworpen een multifunctionele ondergrondse parking zodat er verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo denken we in eerste instantie aan de zondagse antiekmarkt. Eén van de belangrijkste items van een duurzaam gebouw blijft flexibiliteit. Het herbestemmen van het vroegere hospitaalgebouw en de aanpalende historische kapel gebeurde vanuit ecologische grondslag.

attractive

De nieuwe winkelwandelroute is een aaneenschakeling van onderdoorgangen, overdekte winkelgaanderijen en binnenkoeren in openlucht. Je kan er licht en lucht zien, ruiken en voelen in alle weersomstandigheden. Dit zonder comfort in te boeten....

Lees meer

De nieuwe winkelwandelroute is een aaneenschakeling van onderdoorgangen, overdekte winkelgaanderijen en binnenkoeren in openlucht. Je kan er licht en lucht zien, ruiken en voelen in alle weersomstandigheden. Dit zonder comfort in te boeten. Maar ook de ondergrondse verdiepingen zijn véél méér dan een doodse parkeerruimte, dankzij de zeer ruimtelijke en plastische uitwerking ervan.

act & evolve

Uiteraard dient een winkelcomplex zo flexibel mogelijk te zijn om verschillende commerciële activiteiten te kunnen huisvesten. Door de planopbouw met kolommen op een grid en massieve vloer- en dakplaten zonder doorhangende balken geven we hierop het juiste antwoord.

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven