BMW Van Osch

#2014 #Hasselt #projecten #Efficiëntie #gold level #duurzaam #warmtepomp

De opdracht was om de huidige BMW showroom groter, hedendaagser én beter zichtbaar te maken vanop de gewestweg; daarbij moest voldaan worden aan de standaards van de BMW groep in Duitsland.
De showroom wordt gecombineerd met enkele bijhorende functies zoals ontvangstbalie, loungeruimte, koffiehoek, shop en verkoopshoek; deze functies worden over de drie verdiepingen verdeeld. Bijkomend wordt de combinatie gemaakt met de bestaande showroom.

ontworpen ten tijde van holistic architecture 50|5

De keuze om langs de gewestweg in de hoogte te bouwen, leek evident gezien er slechts een smalle strook rest die nog vrij is tot aan de bouwlijn. Gezien het belang om visueel aanwezig te zijn, alsook op vraag van de stad Hasselt om in de hoogte te bouwen, is dit mooi meegenomen. Het nieuwe showroomvolume van BMW zal in de hoogte tot drie bouwlagen hoog gaan. Vanop de ring van Hasselt is het belangrijk dat elk merk, zowel BMW als MINI, afzonderlijk naar voor komt met elk hun typische architectuurkenmerken en kleur.

act # efficiency

De optimalisatie/efficiëntie tussen BMW en MINI: beide merken treden afzonderlijk op de voorgrond, terwijl de achterliggende functionele organisatie werd geoptimaliseerd: door het verbinden van beide werkhallen ontstaat een enorme flexibiliteit...

Lees meer

De optimalisatie/efficiëntie tussen BMW en MINI: beide merken treden afzonderlijk op de voorgrond, terwijl de achterliggende functionele organisatie werd geoptimaliseerd: door het verbinden van beide werkhallen ontstaat een enorme flexibiliteit die ten goede komt aan verschillende vlakken : een betere werkverdeling, controle op het werk, interne bereikbaarheid, communicatie, ea.

Gezien de functie was er ook een grote behoefte aan parkeren en stockeren van wagens.
Gezien de beperkte grondoppervlakte werd er geopteerd om een parkeerdek te bouwen over de bestaande Mini garage. Op deze open structuur werden er zo 59 parkeerplaatsen gecreëerd voor nieuwe wagens en personeel.
De bezoekers kunnen zo genieten van maximaal aantal parkings in het voorgebied van BMW en Mini.

act # environment

De materialen werden nauwkeurig geselecteerd op basis van kwaliteit, duurzaamheid en kostprijs. Dit zowel voor het interieur als voor het exterieur als voor de technieken. Volgende duurzame maatregelen werden genomen:

    ...
Lees meer

De materialen werden nauwkeurig geselecteerd op basis van kwaliteit, duurzaamheid en kostprijs. Dit zowel voor het interieur als voor het exterieur als voor de technieken. Volgende duurzame maatregelen werden genomen:

  • Optimalisatie van de bouwschil
  • Gevelbekleding in keramische tegels
  • Buitenzonnewering ter voorkoming van oververhitting
  • Ventilatiesystem met warmterecuperatie en gebruik van warmtepompen
  • Beperken van het waterverbruik door debietbeperking van sanitaire installaties, kranen met sensoren,…
  • Verlichting in ingesloten ruimtes met bewegingssensoren
  • LED verlichting in de toonzaal
  • Nachtkoeling

Door onder andere deze maatregelen, kan de showroom een gold level halen volgens de interne BMW-standaarden.

attractive

Visuele aanwezigheid op de ring van Hasselt door de breedte van het perceel maximaal te gebruiken en door in de hoogte te bouwen.
De mogelijkheid volledige voorgevel in glas op te trekken, met in acht name van de noodzakelijke...

Lees meer

Visuele aanwezigheid op de ring van Hasselt door de breedte van het perceel maximaal te gebruiken en door in de hoogte te bouwen.
De mogelijkheid volledige voorgevel in glas op te trekken, met in acht name van de noodzakelijke zonwering
Het creëren van ruimtelijkheid en licht binnen de showroom door de integratie van een vide tussen bestaand en nieuw.

act # evolution

Door gebruik te maken van een skelet van dragende kolommen en gevel-tot-gevel overspanningen als rigide draagstructuur, kan de toonzaal voldoen aan de wisselende behoeften en evoluerende BMW eisen.

De draagstructuur van de parkeerdek...

Lees meer

Door gebruik te maken van een skelet van dragende kolommen en gevel-tot-gevel overspanningen als rigide draagstructuur, kan de toonzaal voldoen aan de wisselende behoeften en evoluerende BMW eisen.

De draagstructuur van de parkeerdek werd zo gemaakt dat deze eenvoudig een overkapping kan krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, voor eigen elektrisch verbruik of opladen elektrische wagens.

 

 

 

Website by Hands Mediarouting

fotograaf: Philippe van Gelooven